Konferencia: Tranzitné programy v podporovanom zamestnávaní prijímateľov sociálnych služieb“

Pozývame vás na konferenciu venovanú téme„Tranzitne programy v podporovanom zamestnávaní prijímateľov sociálnych služieb“

konajúcu sa vo štvrtok 22.11.2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca Bratislava.

V prílohe mailu sa nachádza program konferencie a odkaz na
elektronickú prihlášku na konferenciu.

Viera Záhorcová
Matej Ganaj
Slovenská únia podporovaného zamestnávania (SUPZ)

 

Stiahnite si Pozvánku na konferenciu