Na týchto stránkach najdete možnosti podpory procesu transformácie a deinštitucionalizácie, ktoré Centrum DI ponúka.