• Vypracovanie analýzy a riešenia zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením
  • Supervízia organizácie v oblasti zamestnávania a aktivizácie
  • Poradenstvo organizáciam v procese zamestnávania a aktivizácie