Centrum podpory deinštitucionalizácie Vám ponúka komplexné služby pri:

  • Vypracovanie efektívnej reorganizácie a stratégie sociálnych služieb v kraji (koncepcia)
  • Odbornú podporu pri tvorbe transformačných plánov
  • Komplexné poradenstvo a podpora v oblasti transformácie a deinštitucionalizácie