CentrumDI_logo_final

Centrum podpory deinštitucionalizácie (Centrum DI) je neformálne centrum a partnerstvo organizácií CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbarierového navrhovania Slovenskej technickej univerzity, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Cieľom Centra DI je presadzovať transformáciu a deinštitucionalizáciu a odborne a metodicky podporovať organizácie v tomto procese.