Prelomové rozhodnutie Českého ústavného súdu v povinnosti zabezpečiť vhodnú sociálnu službu

Český ústavný súd vydal 14. 2. 2018 prelomové rozhodnutie k povinnosti zabezpečiť vhodnú sociálnu službu pre mladého muža s autizmom. Toto sa udialo vďaka práci kolegov z organizácie Forum for Human Rights. Viac sa môžete dočítať tu:

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-shledal-povinnost-kraje-zajistit-osobe-se-zdravotnim-postizenim-dostupnost-vhodn/

https://www.lidovky.cz/us-vyhovel-stiznosti-autisty-zduraznil-pravo-na-dostupnost-socialnich-sluzeb-gdj-/zpravy-domov.aspx?c=A180214_124204_ln_domov_ele

Ide o rozhodnutie, ktoré výrazne podporuje napĺňanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.