V spolupráci s IA MPSVR SR Vás pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych služieb s kapacitou viac ako  40 klientov.

Informačné semináre sa uskutočnia v mesiaci december a január.

Prihlásenie:

Informačný seminár v  Prešove

Dátum: 7.1.2019 

Čas: od 10:00 – 17:00 hod 

Registrácia: do 15.12.2018 cez  REGISTRAČNÝ FORMULÁR  

 

Informačný seminár v  Košiciach

Dátum: 8.1.2019 

Čas: od 9:00 – 17:00 hod 

Registrácia: do 19.12.2018 cez  REGISTRAČNÝ FORMULÁR  

 

Informačný seminár v  Žiline

Dátum: 17.1.2019

Čas: od 9:00 – 17:00 hod 

Registrácia: do 10.1.2019 cez  REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

 

Informačný seminár v Trnave

Dátum: 18.1.2019

Čas: od 9:00 – 17:00 hod 

Registrácia: do 11.1.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR